Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægten


De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner. Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn. Forældresamarbejdet foregår i dagligdagen f.eks. når barnet hentes, omkring særlige arrangementer og ved forældresamtaler.

Derudover vil dagtilbudsområdet meget gerne være i dialog med forældrene om mere overordnede principper i det enkelte tilbud og på området generelt. Der er forældrebestyrelser i alle daginstitutioner, hvor samarbejdet på institutionsniveau er forankret. Rammerne for bestyrelsernes arbejde fremgår af denne håndbog.

Forældrehåndbogen