Forældrebestyrelsen


Daginstitutionen Kjellerup-Levring arbejder sammen med en forældrevalgt bestyrelse.
Forældrebestyrelsen arbejder inden for de rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven.

Bestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup-Levring består af:
- 8 repræsentanter for forældrene
- 4 repræsentant for det uddannede personale
- 1 repræsentant for køkkenpersonalet
- 1 institutionsleder

Bestyrelsen har ansvaret for institutionens overordnede drift og udvikling, bl.a. den pædagogiske planlægning.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang hvert kvartal.

Adresseliste år 2018