Broparkens Børnehus

En børnehave med 2 matrikler (Broparken 3 og Satellitten på Vestergade 23 F).

Aktiviteter i Broparken

En stor rabarber bliver forvandlet til rabarbermarmelade

My og rabarber

rababer skæres

rababer skæres

Læs mere om Broparken

Økologi:

Silkeborg kommune tilstræber at nå Fødevarestyrelsens målsætning, som er 60% økologi i 2020, allerede i 2016.

Vi har arbejdet med omlægning til økologi i henhold til målsætningen, der hvor det er muligt i relation til de obligatoriske indkøbsordninger og øvrige leverandør muligheder.

Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges primært økologi på mejeriprodukter, frugt og grønt, kolonialvarer. Fx bages alt vores brød på udelukkede økologisk mel.
Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt, både økologiske og konventionelle.

Økologiske spisemærker

I januar 2015 opnåede vi Bronzemærket med 30-60% økologi

Sølv spisemærke økologi - Broparken

Sølv spisemærke økologi - Satelitten

Fødevarestyrelsens smiley rapport:

Broparken har i 2015 opnået fødevarestyrelsens elite smiley.

Læs kontrolrapporter her

Velkommen i Broparkens Børnehave.

Broparkens Børnehave er en børnehave med børn i alderen 3-6 år.

Vi har 2 matrikler (2 huse):

  • Broparken 3 med plads til ca. 40 børn omgivet af en stor og hyggelig legeplads.
  • Vestergade 23 F med plads til ca. 40 børn beliggende på en vældig stor legeplads.

Begge huse ligger i gåafstand til biblioteket v/Kjellerup skole samt ikke mindst Krabbes Grønne ring.

Velkomstfolder Broparken

I godt og vel 30 år har vi holdt fast i årlige traditioner som bedsteforældredag, besøg af vores ældre naboer, lygtefest og julefest.

Børnene laver indbydelser og ved indgangen bydes der velkommen.

Billeder fra Bedsteforældredag:

invitation bedsteforældredag

Børnehaven serverer lidt brød og en masse frugt.

mad bedsteforældredag

Og med stor glæde er børnene sammen med deres bedsteforældre i ”Min Børnehave”.  

bedsteforældre

Besøg af vores ældre naboer i Broparken og Krybdalen  

rolatorbilled

besøg ældre naboer

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Broparken bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn