Daginstitutionen Kjellerup-Levring

Velkommen til Daginstitutionen Kjellerup-Levring

Daginstitutionen Kjellerup-Levring er en daginstitution bestående af 4 enheder:

  • Levring Børnehus
  • Mælkebøtten
  • Broparken
  • Storkeredens Børnehus 

Tilsammen huser vi ca. 180 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Daginstitutionen Kjellerup-Levring lægger vægt på at kerneydelsen - børnene - er omdrejningspunktet for vores pædagogiske indsats i institutionen.

En mangfoldighed af tilbud og pædagogiske metoder skal sikre, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov for trivsel, udvikling og læring.

Daginstitutionen Kjellerup-Levring ønsker at fremstå som en institution, hvor glæde, trivsel og udvikling er højt prioriteret.

Vi vil skabe en glad hverdag for børn, forældre og personale, med plads til det enkelte individ og hvor der gives mulighed for ro til fordybelse.