Beredskabsplaner

I Silkeborg Kommunes beredskabsplan finder du de planer, medarbejdere skal bruge, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

I Silkeborg Kommune er der udarbejdet fælles aftaler om, hvad man gør som medarbejder og leder hvis der sker et uheld eller man står i en pludselig situation, som kræver hurtig handling. Disse indsatsplaner kan findes her:

Beredskabsplaner - Delplaner for Børne og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

For at være beredt på sådanne situationer, er det væsentligt at alle børnehus har:

  • Evakueringsplan
  • En plan for kommunikation til forældrene
  • En plan for etablering af nødpasning