Forældrebestyrelsesikon

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesrepræsentanter

Levring: 

 • Christian Agerskov Munk, formand 
 • Casper Zimmermann 

Storkereden: 

 • Anna Althea Knudsen
 • Mette Pødenphat Kristensen 

Mælkebøtten: 

 • Simon Frank Luttermann Mølager

Broparken/Satelitten: 

 • Signe Hostrup 

Medarbejderrepræsentanter:  

 • 2 repræsentanter vælges i september 2022 

Ledere: 

 • Karen-Helene Gubi Duelund, institutionsleder 
 • Stephan Bruun, daglig leder 

 

Forældresamarbejde i Daginstitutionen

Eget barns trivsel og læring

Samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældre handler først og fremmest om eget barns trivsel og læring. Samarbejdet forgår på mange måder, lige fra den daglige kontakt i forbindelse med at barnet afleveres eller hentes, og til strukturerede samtaler.

Børnefællesskabet

Forældrene spiller også en væsentlig rolle i forhold til at understøtte fællesskabet og udviklingen i børnegruppen. Som forældre kan man deltage på flere måder.

En mulighed er, at stille op som medlem af forældrebestyrelsen, hvor man er med til at træffe beslutning om overordnede principper og rammer for hele daginstitutionen. Bestyrelserne spiller en stor rolle i forhold til hvilken vej daginstitutionen skal udvikle sig. Bestyrelsens kompetencer og opgaver kan ses i nedenstående.

De fleste børnehuse har desuden en eller flere lokale forældregrupper, som hjælper til med, eller står for arrangementer for børn og forældre. Velfungerende forældregrupper kan være med til at løfte sammenholdet blandt børnene.

At være med i en forældregruppe, er en god måde at lære de andre forældre og børnehuset bedre at kende

Forældrehåndbogen er blevet digital og udformet som en central retningslinje for hele dagtilbudsområdet.


Læs mere omkring forældrebestyrelsesarbejdet her

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af forældrerepræsentanter og medarbejdere. Forældrene og medarbejderne har stemmeret, og institutionslederen er sekretær for bestyrelsen. Udover bestyrelsesmedlemmerne vælges der suppleanter for forældre- og medarbejderrepræsentanter. 

Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup-Levring består af:

 • 1 forældre fra hvert børnehus i institutionen.
 • 2 medarbejderrepræsentanter vælges blandt medarbejderne. 
 • Institutionslederen. 
 • 1 daglig leder. 

Samarbejdet mellem forældrebestyrelsen og institutionslederen

Institutionslederen beslutter, hvordan principperne og rammen fyldes ud, og institutionslederen har det ledelsesmæssige og faglige ansvar i daginstitutionen.

Det betyder, at institutionslederen træffer beslutningerne vedrørende den pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet i hverdagen, personalet og institutionens drift. Forældrebestyrelsen har dog en særlig forpligtelse i forhold til at iværksætte initiativer, der involverer forældre.

Forældrebestyrelsen skal holde møde mindst 3 gange årligt.

Adresselisten for Forældrebestyrelsen 2020 (link mangler)

 

Broparken - (udvalg mangler)

Levring Børnehus - (udvalg mangler)

Mælkebøtten - (udvalg mangler)

Storkeredens Børnehus - (udvalg mangler)