Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Forældrehåndbogen / Styrelsesvedtægten

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner. Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn. 

Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn. Forældresamarbejdet foregår i dagligdagen f.eks. når barnet hentes, omkring særlige arrangementer og ved forældresamtaler.

Derudover vil dagtilbudsområdet meget gerne være i dialog med forældrene om mere overordnede principper i det enkelte tilbud og på området generelt. Der er forældrebestyrelser i alle daginstitutioner, hvor samarbejdet på institutionsniveau er forankret. Rammerne for bestyrelsernes arbejde fremgår af denne håndbog.

Forældrehåndbogen

Daginstitutionen Kjellerup-Levring arbejder sammen med en forældrevalgt bestyrelse.

Forældrebestyrelsen arbejder inden for de rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven.

Bestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup-Levring består af:

  • 8 repræsentanter for forældrene
  • 4 repræsentant for det uddannede personale
  • 1 repræsentant for køkkenpersonalet
  • 1 institutionsleder 

Bestyrelsen har ansvaret for institutionens overordnede drift og udvikling, bl.a. den pædagogiske planlægning.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang hvert kvartal. 

Adresseliste år 2018