Forældresamarbejde

Vi vægter et godt forældresamarbejde højt i vores daginstitution.

Forældresamarbejde

Det er af stor betydning for barnets trivsel og tryghed, at barnet oplever, at forældre og medarbejdere samarbejder positivt omkring barnet. Inden barnet starter i børnehaven/vuggestuen Børnehuset, vil der være en samtale, hvor primærpædagogen hører om barnets trivsel og udvikling. Samtidig orienteres der om hverdagen i børnehaven/vuggestuen. Endelig dialog om de forventninger vi har til forældre (oprydning i garderobe m.v.)

Alle børn bliver trivselsvurderet 2 gange om året og for børn i gul eller rød position bliver der inviteret til fokusmøder med forældre.

Se Trivsel på tværs.

 For kommende skolebørn arrangerer Trekløverskolen informationsmøde ultimo året og primærpædagogen inviterer i april måned forældre til samtale, hvor der skal laves overgangsbeskrivelser (barnets resourcer, behov for støtte m.v.) og disse videregives (efter samtykke fra forældre ) til barnets kommende skole.

Information

Opslag om pædagogiske aktiviteter samt billeddokumentation herfor kan forældre se på DAY-CARE.

Det formelle forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen for Kjellerup-Levring daginstitution består af 2 forældrevalgte fra hver af de 4 enheder (Storkereden, Mælkebøtten, Levring og Broparken/Satellitten). Derudover er der i hver enhed valgt X-antal forældre til det lokale forældreråd.