Læreplaner

Vi arbejder med læreplaner for at sikre alle børns læreprocesser.

Hensigten med at indføre pædagogiske læreplaner tilbage i august 2004 var ønsket om at bryde den negative sociale arv. Ikke alle børn kommer med samme ressourcer, forudsætninger og opbakning fra hjemmet, men det er daginstitutionens opgave at sikre alle børns læreprocesser indenfor de seks læreplanstemaer. 

De seks læreplanstemaer er:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Pædagogiske læreplaner er en forståelsesramme, hvor udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er knyttet tæt sammen med børns fællesskaber og den inkluderende tankegang. Pædagogiske læreplaner er et dynamisk pædagogisk værktøj, som løbende udvikles og evalueres.

Læs Daginstitutionen Kjellerup-Levrings pædagogiske læreplan her

Læreplanstema - temaforklaring