Broparken

I Broparken har vi valgt at arbejdet med de enkelte temaer er inddelt i et årshjul

De yngste i Broparken har fokus på tema 3 (Sprog) og tema 4 (Krop og Bevægelse) = hele året

De ældste i Satellitten har fokus på tema 1 (Barnets alsidige personlighedsudvikling) i årets første 4 måneder, tema 2 (Sociale kompetencer) i september, oktober og november samt tema 5 (Natur og naturfænomener) januar – april samt september – december i udegrupper  

Arbejdet med Tema 6 (Kulturelle udtryksformer og værdier) foregår i forskellige pædagogiske aktiviteter hen over året.

Tema 1

Tema 2

Tema 5