Læreplanernes seks hovedtemaer


Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som skal forholde sig til seks hovedtemaer.

De seks hovedtemaer:

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer
  • sprog
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer og værdier

Vi skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner for børn i aldersgruppen 0 – 2 år og for børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart.
I dagplejen udarbejder vi en samlet pædagogisk læreplan, som gælder for alle dagplejere, der er tilknyttet den kommunale dagpleje.
Dette materiale er tænkt som et hjælpeværktøj til den pædagogiske diskussion og refleksion, som ligger til grund for implementering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner i det enkelte dagtilbud.
Den enkelte daginstitution tilrettelægger arbejdet med pædagogiske læreplaner på en måde, så de bliver lokalt forankret ved at tage hensyn til de kulturelle forskelle og de fysiske rammer.

Pjece, Silkeborg Kommune - Pædagogiske læreplaner