Levring

Læreplan er for os en plan, der synliggør vores pædagogiske målsætning for det pædagogiske arbejde i børnehaven på en overskuelig måde, og det vil samtidig være en beskrivelse af, hvordan vi vil arbejde hen mod de enkelte mål.

Disse planer skal evalueres en gang om året, og på baggrund af denne evaluering, vil nye læreplaner udfærdiges.

For at sikre at vi arbejder mod de mål vi sætter os, laver vi hvert år en årsplan, så vi på en overskuelig måde kan se, hvornår vi på året arbejder med de forskellige tiltag og aktiviteter. Se årsplan.

I Levring Børnehus har vi valgt at udarbejde læreplaner for 2 temaer: