Overordnede mål

Børn skal:

  • Have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen, og at udvikle respekt for natur og miljø
  • Kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi, og som rum for vilde og stille aktiviteter
  • Have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener, samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden

Der tages udgangspunkt i børnenes potentialer og forskellighed.

Læreplan for Natur og naturfænomener