Overordnede mål

Børn skal:

  • Anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve at høre til.
  • Opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri og usynlig udskilning.
  • Inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske processer.

Læreplan for Sociale kompetencer