Mælkebøtten

Vi har i vores læreplansarbejde taget udgangspunkt i de seks fastsatte pædagogiske temaer.

Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner, skal beskrive deres pædagogiske praksis i en pædagogisk læreplan.

De seks hovedtemaer er:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier. 

Barnet lærer ved oplevelser, i dialog, i samspil og i relationer. Derfor bliver kvaliteten af de enkelte relationer væsentlige faktorer, uanset hvilken aktivitet vi vælger at beskæftige os med. 

Børn lærer ved at være sammen med troværdige og faglige dygtige pædagoger og vi har den holdning, at der i alt samvær er mulighed for udvikling.

Vi tillægger legen en central betydning for læring og ved at betragte barnet som et ligeværdigt menneske, kan pædagogen styrke barnets opfattelse af sig selv som et kompetent væsen.

Pjece, Silkeborg Kommune - Pædagogiske læreplaner.