Læring er den proces, der finder sted, når vi udvikler og forandrer os, og dermed udvider mulighederne for selvbestemmelse og selvstændighed.

Læring finder sted når vi:

 • Optager en viden, der er betydningsfuld for os
 • Internaliserer det nye, i den viden, vi har i forvejen
 • Ændrer adfærd

Vi skaber rammerne for, at barnet kan tilegne sig kompetencer og færdigheder. Vi støtter igangværende processer, der bidrager til barns udvikling.

Læring sker gennem:

 • Spontan leg og oplevelser
 • Relationer
 • Voksenskabte oplevelser
 • Voksenunderstøttede oplevelser

Læring i Mælkebøtten er et resultat af barnets dagligdags oplevelser og det samvær, som hverdagslivet giver. Læring opstår gennem de positive relationer, der er mellem voksen og barn samt barn og barn imellem.

Læring er noget personligt, der kan have brug for tid, omsorg og tryghed samt noget der foregår alle vegne.

Psykolog Hans Henrik Knoop har i et citat omkring læring skrevet:

 • Læring er det, der sker inde i hovedet og inde i kroppen
 • Det er en biopsykologisk omprogrammering
 • Det er en udviklingsproces
 • Det er en dannelsesproces
 • Læring foregår hele tiden og meget intenst, når man leger.