Storkereden

Læring er forløber for udvikling, den så at sige trækker udviklingen efter sig og med sig.

Citat: Lev Vygotsky

Hvad forstås ved læringsbegrebet og hvad ligger til baggrund for læreplansarbejdet i Storkereden:

  • Læring er knyttet til udvikling - med den lærende (barnet) som en aktiv part, der løbende skaber sin egen læring, alene og sammen med andre
  • Læring er knyttet til fællesskaber, forstået på den måde, at den enkelte, for at lære, har brug for spejling og feedback fra fællesskabets andre
  • Læring/udvikling finder sted, når den lærendes nærmeste udviklingszone bliver udfordret
  • Læringsprocesser har brug for "næring" og inspiration fra omverdenen, men for at der bliver tale om egentlig læring, må den lærendes motivation være skabt
  • Læring har brug for tid til refleksion, for at lære er den lærende først nød til at begribe

Storkeredens læreplaner.