Lederteamet for Kjellerup-Levring

Vi har en institutionsleder og så er der en daglig leder i hvert børnehus.

Lederteam for Daginstitutionen Kjellerup-Levring består af

Institutionsleder og daglig leder i Storkereden

Karen-Helene Gubi Duelund

Daglig leder i Levring Børnehus

Stephan Bruun Hvisthule

Daglig leder i Mælkebøtten

Stephan Bruun Hvisthule

Institutionsleder og daglig leder i Broparken

Karen-Helene Gubi Duelund