Lederteam for Daginstitutionen Kjellerup-Levring består af

Institutionsleder og daglig leder i Storkereden
Didde Boni Sandager

Daglig leder i Levring Børnehus
Monica Dahl Rødbro

Daglig leder i Mælkebøtten
Lenette Due Jensen

Daglig leder i Broparken
Bebbe Lindeskov Jensen