Solsikkerne

Solsikkerne består af de mindste børn fra 3-4 år. Det er for de fleste nyt for dem at komme i børnehave, og det er for mange af dem mange indtryk at fordøje, når de pludselig er sammen med så mange børn og voksne. Da vores Skovtroldegruppe er ude af huset 3 dage om ugen, skaber vi den ro i huset, som vi mener, er vigtig for de mindste.

Solsikkerne

Som overordnede temaer har vi følgende for Solsikkerne:

Leg
Børn finder sammen og børn finder på lege. De spejler sig i hinanden, og lærer derigennem meget om sig selv. De etablerer venskaber, og dem skal vi være med til at styrke, da de bidrager til udviklingen af det enkelte barns trivsel og selvværd. Vi skal støtte de børn, der ikke selv magter at etablere og udvikle venskaber med andre børn.

Krop og bevægelse
For denne aldersgruppe har vi valgt at have specielt fokus på krop og bevægelse. Vi råder over gymnastiksalen 2 formiddage om ugen og har her gymnastik med redskaber den ene gang og motorik og sanglege den anden. Vi udarbejder en plan for aktiviteten, så vi sikrer, at alle udvikler sig løbende.

Naturen
Vi er så heldige at have adgang til et skovstykke på vej ud mod Rødkærsbro. Med en lille bustur er vi i skoven. Selvom det er Skovtroldene der tager der ud hver uge, er Solsikkerne også ofte på besøg.
Vores store udearealer omkring børnehuset, giver børnene store mulighed for et rigt udeliv.

Kreative aktiviteter
Vi vil gennem perioder af året dyrke de forskellige udtryksformer: billedkunst (tegne, male, modellere), og vi vil i andre perioder gå mere i dybden med sang og rytmik. Vi mener, at børn skal stifte kendskab til forskellige udtryksformer, og at følelsen af at skabe noget for sig selv eller i fællesskab, er et vigtigt led i barnets selvforståelse.

Samlinger
Børn har brug for, at der i løbet af dagen er rolige stunder. Hver dag holder vi samling, hvor vi styrker samtalen, øver os i at lytte til hinanden og give ”plads” til hinanden. Ved samlinger læser vi også historie og synger sange.

Måltider
Vi mener, at måltider skal være rolige og hyggelige med kendte rutiner og opgaver. Også her skaber vi et rum, hvor vi taler og lytter til hinanden.

Ture
Som Solsikke får du styrket kendskabet til den nære by og de muligheder den byder på. Biblioteket, skoven omkring byen, butikker, legeplads m.v.