Vi er i gang med at revidere vores pædagogiske læreplaner:

I Silkeborg Kommune vil der i årene 2019 og 2020 blive arbejdet med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud.
Hovedoverskriften er: Evalueringskultur og kvalitetsudvikling med følgende 3 overordnede temaer:

Januar – juni 2019: Lege- og læringsmiljøer
August – december 2019: Dannelse og børneperspektiver
Januar – juni 2020: Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud

I ovennævnte tidsperiode vil både ledelse, faglige fyrtårne og alle øvrige pædagogiske medarbejdere deltage i et centralt planlagt kompetenceudviklingsforløb

I perioden august – december 2020 skal de nye pædagogiske læreplaner færdiggøres i lokale skriveprocesser.
 

 

I daginstitutionen Kjellerup-Levring har vi i år 2016 påbegyndt arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner og dermed samme strategi for at opfylde Silkeborg Kommunes retningslinje for arbejdet.

Konkret er temaet Sprog færdig – se her.

Konkret er temaet, Krop og bevægelse færdig – se her

De øvrige temaer kan du se under de pågældende enheders navn.

 

Broparken

Levring Børnehus

Mælkebøtten

Storkeredens Børnehus