Politikker

Læs mere om vores solpolitik, udepolitik, kostpolitik samt politikker og strategier for hele 0-18 årsområdet.

Politikker

I forårs- og sommerperioden, hvor solen er ekstra skarp, færdes barnet ude i mange timer om dagen. Derfor er det vigtigt, at forældre og personale lærer og hjælper barnet til at få nogle gode solvaner. Det er godt med fysisk aktivitet og sollys er den vigtigste kilde til D-vitamin.

Solpolitik for Kjellerup-Levring 2019

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnene er dagligt på legepladsen, på gåture i nærmiljøet, udflugter med bus, og nogle børnegrupper opholder sig endda de fleste dage i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Den overordnede udepolitik i Silkeborg Kommune

Forældrebestyrelsen har udarbejdet en fælles kostpolitik gældende for hele Daginstitutionen Kjellerup/Levring.

Kostpolitik 2018

Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at støtte op om Silkeborg Kommunes sundhedspolitik med hensyn til kost.

”Alle borgere i Silkeborg Kommune skal have gode muligheder for at spise sundt og være informeret om kostens betydning for sundhed og trivsel. Sund kost skal generelt tænkes ind som led i en samlet indsats for styrkelse af borgernes sundhedsmæssige tilstand. Det er vigtigt, at børn og unge lærer at spise sund og god kost. Derfor skal børn, unge og familiers kostvaner styrkes gennem dialog mellem børn, forældre og medarbejdere i kommunen”

Resultat af afstemning vedrørende kostordning for årene 2017 + 2018.

Resultat af afstemning vedrørende kostordning for årene 2019 + 2020.