Politikker

Læs mere om vores solpolitik, udepolitik, kostpolitik samt politikker og strategier for hele 0-18 årsområdet.

Politikker

I forårs- og sommerperioden, hvor solen er ekstra skarp, færdes barnet ude i mange timer om dagen. Derfor er det vigtigt, at forældre og personale lærer og hjælper barnet til at få nogle gode solvaner. Det er godt med fysisk aktivitet og sollys er den vigtigste kilde til D-vitamin.

Solpolitik for Kjellerup-Levring 2019

Ramme for ferieperioder og fælles pasning i Daginstitutionen Kjellerup-Levring

Det er i april 2020 i bestyrelsen godkendt, at vi har følgende ramme for sammenpasning i Daginstitutionen Kjellerup-Levring:

Der er en kommunal aftale omkring obligatorisk sammenpasning i uge 28,29,30, og i forbindelse med julen/nytår, påsken og kr. himmelfart.

Foruden dette, vil vi internt i Daginstitutionen Kjellerup-Levring bestræbe os på at kvalificere vores drift i de perioder, hvor vi ofte oplever et stort frafald af børn. Dette er typisk i uge 27 og 31, efterårsferien (uge 42), og i forbindelse med jul og vinterferie (uge 7)

Det gør vi, fordi vi mener, det giver os bedre resurser til børnene ved:

  • Optimering af drift i forhold til, at personale kan holde ferie når belægningen af børn er lav. Dette gør, at vi kan give det mest mulige tilbud i hverdagen, hvor der er flest børn i institutionerne. Vi ønsker at skabe en praksis med høj kvalitet for vores børn i alle Børnehuse. Det kan vi lykkes med, når vi har god personaledækning. Skal personalet afvikle ferie over et helt år fordi vi skal tilbyde åbning i perioder med få børn, bliver husene, og dermed børnene, belastet af dette.
  • 5 børnehuse, der skal holde åbent på fuld tid, kræver 5 gange så meget personale som at åbne 1 Børnehus. Fx i julen hvor der er ca. 3 børn tilmeldt fra hvert Børnehus, der kan vi nøjes med 4 personale i et hus frem for 15 personaler hvis børnene skulle have været i hver deres Børnehus.

Dette gør vi ved at

  • Vi laver en fælles indkaldelse AULA så vi kan få os et overblik over behovet for pasning i den pågældende periode.
  • Herefter vurderer vi hvilket Børnehuse det giver mening af have åbnet. Dette er typisk det/de Børnehus/Børnehuse hvor der er flest børn tilmeldt fra. OBS: der skal altid være et Børnehus med vuggestue faciliteter åbnet (Storkereden eller Levring)
  • Der skal sendes kendt personale med fra de Børnehuse hvorfra der kommer tilmeldte børn.

Cykelhjelm på legepladsen

Som udgangspunkt skal børn ikke bruge hjelm på legepladsen uden opsyn, er der opsyn (f.eks. cykelprojekt) er det OK.

Vi henstiller til denne folder fra Sundhedsstyrelsen: Små børns sikkerhed

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnene er dagligt på legepladsen, på gåture i nærmiljøet, udflugter med bus, og nogle børnegrupper opholder sig endda de fleste dage i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Den overordnede udepolitik i Silkeborg Kommune

Forældrebestyrelsen har udarbejdet en fælles kostpolitik gældende for hele Daginstitutionen Kjellerup/Levring.

Kostpolitik for Kjellerup/Levring (Opdateret i 2023)

Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at støtte op om Silkeborg Kommunes sundhedspolitik med hensyn til kost.

”Alle borgere i Silkeborg Kommune skal have gode muligheder for at spise sundt og være informeret om kostens betydning for sundhed og trivsel. Sund kost skal generelt tænkes ind som led i en samlet indsats for styrkelse af borgernes sundhedsmæssige tilstand. Det er vigtigt, at børn og unge lærer at spise sund og god kost. Derfor skal børn, unge og familiers kostvaner styrkes gennem dialog mellem børn, forældre og medarbejdere i kommunen”

Resultat af afstemning vedrørende kostordning for årene 2017 + 2018.

Resultat af afstemning vedrørende kostordning for årene 2019 + 2020.