Som daginstitution med ca. 200 børn og 50 ansatte, har vi mange samarbejdspartnere.

Først og fremmest har vi det daglige uformelle samarbejde med forældre til de mange børn som vi hver dag.
Dernæst har vi det mere formelle samarbejde med forældrene, nemlig med forældre der er valgt til forældrebestyrelsen og de lokale forældreråd i enhederne.

Udover det forældrerelaterede samarbejde, har vi en tæt samarbejdsrelation med følgende instanser:

  • Sundhedsplejerske
  • Vejledningspædagoger
  • Psykologer
  • Dagpleje og skole
  • Familierådgivere