Samarbejde med psykologer

Alle daginstitutioner i Silkeborg Kommune har mulighed for at kontakte en vejledningspædagog eller en psykolog for at hente hjælp og vejledning i forhold til børns trivsel og udvikling i hjem og daginstitution.

Når vi samarbejder med eksterne instanser, vil vi orientere jer forældre herom og i videst muligt omfang først kontakte eksterne vejledere når i har givet samtykke.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud, hvor forældre, lærere og pædagoger ved kommunens skoler og daginstitutioner kan henvende sig for at få råd og vejledning vedr. børn og unge mellem 0-17 år.

PPR-psykologer i Silkeborg Kommune rådgiver og superviserer pædagoger i forbindelse med problemstillinger omkring et barn.

Dette kommer f.eks. til udtryk gennem fokusmøder, hvor forældre, barnets primærpædagog, daglig leder, sundhedsplejerske, familierådgiver eller psykolog også kan deltage

PPR