Skolesamarbejde

Daginstitutionerne i Kjellerup og Levring har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Trekløverskolen , stedets inspektør, den pædagogiske leder og lærerne i indskolingen.


Flere gange årligt afvikles distriktsmøder, hvor bl.a. sundhedsplejen, dagplejen, institutionerne og skolen er repræsenteret. Her drøfter vi stort og småt, men ikke mindst er vi i tæt dialog om fremtiden.

Hvert år viderebringer vi tilsammen 50-60 børn til skolen, og derfor er vores førskole-samarbejde utrolig vigtigt.

For at hjælpe kommende skolebørn bedst muligt i overgangen fra institution til skole, besøger de, sammen med personale fra institutionerne, skolen ca 2 gange ugentlig hen over april og maj måned.