Samarbejde mellem inst. og sundhedsplejerske

I daginstitution Kjellerup-Levring har vi et godt samarbejde med sundhedsplejersken i distriktet. Her kan vi til enhver tid hente råd og vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ved at indgå i et tæt samarbejde kan vi sammen yde en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor børn i daginstitution og hjem.

Ligeledes kan vi i samsamarbejde med sundhedsplejen, arbejde videre med eller igangsætte en speciel indsats over for børn og familier med særlige behov.

Sammen med sundhedsplejersken definerer vi i fællesskab hvilke emner, der kan være relevante at drøfte, for eksempel:

- børns udvikling og behov
- kost og kostvaner
- hygiejne
- det sociale samspil
- søvnbehov
- fysisk udfoldelse
- lus
- sygdomme generelt og specifikt

Sundhedsplejen