Daginstitutionen Kjellerup-Levring samarbejder med Silkeborg Kommunes talepædagoger og tosprogskonsulenter i det omfang det skønnes nødvendigt for det enkelte barn.

I vores samarbejde med talepædagogen, lægges der vægt på overordnet at støtte børn, der af en eller anden grund har vanskeligheder i den helt grundlæggende kommunikations- og sproglige udvikling.


Anderledes forholder det sig med de tosprogede børn. Her samarbejder vi med to-sprogskonsulenten og omdrejningspunktet for vedkommendes arbejde er, at udvide børnenes forståelse af det danske sprog og ligeledes øge barnets aktive ordforråd mht. mestring af det danske sprog.