Hver fredag må børnene tage eget legetøj med i institutionen. Barnet/forældrene er selv ansvarlige for det medbragte legetøj, både mht. holdbarhed og hvis det bliver væk.

For at undgå konflikter, må børnene må ikke medbringe eget legetøj øvrige ugedage. Har børnene alligevel noget med, skal det ligge i garderoben.