Tværfagligt samarbejde

Tværgående samarbejde er væsentligt, når børn skifter mellem tilbud eller hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.

De kommunale dagtilbud i Silkeborg har et fast samarbejde med de andre lokale dagtilbud og skoler for at understøtte en god overgang for alle.

Desuden arbejder alle kommunale dagtilbud med Trivsel på Tværs, som omfatter et tæt samarbejde med forældre og andre faggrupper, hvis der er bekymring for et barn. Alle dagtilbud har faste kontaktpersoner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i Familierådgivningen og i Sundhedsplejen. Dagtilbuddet vil altid aftale det med forældrene, før de henvender sig til andre faggrupper om et barn.

Skolesamarbejde

Skolesamarbejde

Daginstitutionerne i Kjellerup og Levring har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Trekløverskolen , stedets inspektør, den pædagogiske leder og lærerne i indskolingen.

Flere gange årligt afvikles distriktsmøder, hvor bl.a. sundhedsplejen, dagplejen, institutionerne og skolen er repræsenteret. Her drøfter vi stort og småt, men ikke mindst er vi i tæt dialog om fremtiden.

Hvert år viderebringer vi tilsammen 50-60 børn til skolen, og derfor er vores førskole-samarbejde utrolig vigtigt.

For at hjælpe kommende skolebørn bedst muligt i overgangen fra institution til skole, besøger de, sammen med personale fra institutionerne, skolen ca 2 gange ugentlig hen over april og maj måned.