Pædagogisk værdigrundlag for Broparkens Børnehave

Vi lægger vægt på, at den gode dag for barnet giver mulighed for at have voksne:  

• Der giver sig tid til at lytte og udviser tillid, så barnet føler sig tryg

• Der forstår og har respekt for, at børn og deres familier er forskellige

• Der er nærværende og har forståelse for barnets behov for omsorg

• Der støtter og udfordrer barnets udvikling

• Der møder barnet positivt, så det føler sig værdsat

• Der giver rum for barnets behov for leg og samvær med venner/kammerater

• Der hjælper barnet med at udvikle gode relationer til at være sammen med andre

• Der hjælper med, at fortælle mor og far om barnets oplevelser og læring

• Der lytter og taler sammen om relevante oplysninger om barnets behov

• Der er gode til at skabe forskellige læringsrum

Vi opnår disse handlingsværdier ved at have voksne:

• Der er bevidste om betydningen af at være rollemodel

• Der kommunikerer positive og tydelige forventninger til samarbejdet

• Der aflæser barnets intentioner

• Der evner roen og får afstemt balancen mellem forventninger og ressourcer

• Der inddrager forældrene til et samarbejde om barnets udvikling

• Der behandler børn forskelligt, for at kunne behandle dem ens

• Der gør, det de siger, og som barnet kan stole på

Ovennævnte godkendt på Personalemøde januar 2013.