Vi lægger vægt på, at den gode dag for barnet giver mulighed for at have voksne:  

 • Der giver sig tid til at lytte og udviser tillid, så barnet føler sig tryg
 • Der forstår og har respekt for, at børn og deres familier er forskellige
 • Der er nærværende og har forståelse for barnets behov for omsorg
 • Der støtter og udfordrer barnets udvikling
 • Der møder barnet positivt, så det føler sig værdsat
 • Der giver rum for barnets behov for leg og samvær med venner/kammerater
 • Der hjælper barnet med at udvikle gode relationer til at være sammen med andre
 • Der hjælper med, at fortælle mor og far om barnets oplevelser og læring
 • Der lytter og taler sammen om relevante oplysninger om barnets behov
 • Der er gode til at skabe forskellige læringsrum

Vi opnår disse handlingsværdier ved at have voksne:

 • Der er bevidste om betydningen af at være rollemodel
 • Der kommunikerer positive og tydelige forventninger til samarbejdet
 • Der aflæser barnets intentioner
 • Der evner roen og får afstemt balancen mellem forventninger og ressourcer
 • Der inddrager forældrene til et samarbejde om barnets udvikling
 • Der behandler børn forskelligt, for at kunne behandle dem ens
 • Der gør, det de siger, og som barnet kan stole på

Ovennævnte godkendt på Personalemøde januar 2013.