At føle anerkendelse for den jeg er, er vigtigt for at opbygge tilliden til mig selv og jeg vil få en god selvværdsfølelse. Når jeg har det godt med mig selv, får jeg tillid til andre og jeg får en større tolerance for mennesker der er anderledes - det skaber tryghed.

I Levring Børnehus skal barnet føle tryghed ved bl.a. at:

 • der er voksne omkring barnet
 • der er en positiv og glad stemning
 • hverdagen består af kendte rutiner
 • vi ved, hvor og med hvem vi hører til
 • vi er nærværende og til stede i kontakten med hinanden
 • der er en god kontakt til forældrene - der er tillid til at vi alle gør det bedste, men vi er altid parate til at lytte til hinanden

Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte:

 • vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov
 • vi anerkender, at mennesker er forskellige, og ser det som ressourcer vi har brug for i fællesskabet

Vores børn skal udvikle sig:

 • der skal være udfordringer, der er tilpasset den enkelte, så alle jævnligt får følelsen af at kunne mestre noget nyt
 • de voksne skal holde sig ajour med udviklingen, vi skal tilegne os faglig viden, og vi skal sammen med bestyrelse og forældre reflektere over vores praksis.

I Levring Børnehus skal barnet føle tryghed ved bl.a. at:

 • der er voksne omkring barnet
 • der er en positiv og glad stemning
 • hverdagen består af kendte rutiner
 • vi ved, hvor og med hvem vi hører til
 • vi er nærværende og til stede i kontakten med hinanden
 • der er en god kontakt til forældrene - der er tillid til at vi alle gør det bedste, men vi er altid parate til at lytte til hinanden

Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte:

 • vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov
 • vi anerkender, at mennesker er forskellige, og ser det som ressourcer vi har brug for i fællesskabet

Vores børn skal udvikle sig:

 • der skal være udfordringer, der er tilpasset den enkelte, så alle jævnligt får følelsen af at kunne mestre noget nyt
 • de voksne skal holde sig ajour med udviklingen, vi skal tilegne os faglig viden, og vi skal sammen med bestyrelse og forældre reflektere over vores praksis.