Børnehaven Mælkebøtten er en lille dynamisk børnehave med høj faglighed og stærkt fællesskab. Vi har fokus på det hele menneske og skaber udvikling i et samspil mellem krop, hjerne og hjerte. Gennem bevægelse arbejder vi med, at barnet skal føle sig hjemme i sig selv og i fællesskaberne. Vi danner rammerne for et trygt, omsorgsfuldt og sundt miljø for udvikling af barnets alsidige udviklingspotentialer.

Vores vision:

At fremme barnets personlige udvikling i et forpligtende fællesskab.

Vores mission:

At det enkelte barn bliver den bedste version af sig selv.

Vores værdigrundlag:

Venskab:

Vi arbejder med nærværende relationer, i både børne- og voksenhøjde, og arbejder med, at hvert barn har værdi som person og for fællesskabet.

Anerkendelse og respekt:

Vi forholder os forstående og anerkendende med en gensidig respekt i samværet med hinanden.

Tryghed:

Vi sørger for struktur, genkendelighed og tager ansvar for relationen, så barnet oplever ro og tryghed i de ydre rammer.

Inklusion og fællesskab:

Vi inkluderer det enkelte barn, med hvad det har med sig og kan byde ind med. Barnet skal opleve at være betydningsfuldt og at have tilhørsforhold til et eller flere fællesskaber.

Selvstændighed:

Vi møder det enkelte barn, der hvor det er, med de krav og udfordringer det har brug for, til at komme videre i sin udvikling.

Leg og glæde:

Vi skaber positive rammer for barnets udvikling af fantasi og tænkning ved at prioriterer legen højt. Barnet øver sig i hensyntagen, respekt, empati, samarbejde, konflikter samt øver sig i at mestre forskelligheder og uenigheder.