Storkeredens Børnehus er en institution med personale, der tilstræber at være synlige og nærværende i børnenes hverdag.

I Storkereden er vi beviste om, at nærværende og synlige voksne skaber grundlag for en tryg atmosfære.

I vores arbejde i Storkereden er vi bevidste om, at åbenhed, tillid og respekt imellem personale og forældre, er bærende elementer i forsøget på at skabe helhed i det enkelte barns liv.

Vi udviser stor respekt for den enkelte families normer og behov, og vi lægger vægt på det gensidige samarbejde.

Storkeredens Børnehus består af henholdsvis vuggestue, børnehave og specialgruppen Maxi og vi ser det som et gode, at børnene har mulighed for at udvikle venskaber på tværs af grupperne.

Gennem børnenes kendskab til små og store mennesker, forskellige hudfarve, handicap og personlighed, tilskynder vi Storkeredens børn til at udvikle forståelse, accept og tolerance.