Trivselsværdier for medarbejdere

Nedenstående værdier kendetegner trivselsmiljøet i hele daginstitutionen.

Værdier der kendetegner trivselsmiljøet i Daginstitutionen Kjellerup/Levring er, at jeg:

 1. Har fokus på kerneopgaven indenfor de vilkår vi har
 2. Har fokus på muligheder frem for begrænsninger
 3. Anvender den direkte tale i positiv kommunikation hvor god tone er at sige det til den der kan gøre noget ved det
 4. Påtager mig ansvaret og den anerkendende tilgang i forhold til funktioner og aktiviteter i huset
 5. Påtager mig ansvaret for de pædagogiske og praktiske opgaver
 6. Påtager mig ansvaret for trivsel samt udvikling af trivselsmiljøet
 7. Bidrager til en positiv kultur med fokus på den gode fortælling
 8. Er nærværende og har øje for mine kollegaers trivsel
 9. Har indflydelse på eget jobindhold
 10. Forstår humorens betydning
 11. Roser den rigtige på det rigtige tidspunkt
 12. Som en del af arbejdsfællesskabet er inkluderende
 13. Har tillid til og søger hjælp hos nærmeste leder, AMIR eller TR

2012: Forslag udarbejdet af Lokal MED d. 3.9.2012 – herefter høring og dialog på personalemøder i de 4 enheder. Godkendt af Lokal MED 3.oktober 2013.
2018: Dialog på P-kursus 9.november 2018
2019: ændringer godkendt på Lokal Med d. 7.februar 2019