Storkeredens Børnehus

Storkeredens Børnehus er en aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år.

Institutionen er omgivet af en stor legeplads, bussen stopper lige uden for hegnet og blot 5 min. gang herfra ligger bymidten med bl.a. bibliotek og biograf.

Vi har til huse i det tidligere "Børnely" med en historie der går helt tilbage til 1954 hvor det var et spædbørnehjem.

15 min gang fra Storkeredens Børnehus, har vi en skovhytte. Her er børnehavebørnene ude én formiddag hver uge.

Når det ikke er alt for koldt, pakker vores køkkenassistent en madpakke, som vi så spiser derude.

I skovhytten har vi adgang til toilet og køkken og vi har mulighed for at komme indenfor og lave forskellige aktiviteter rundt om bordet. I alt kan vi være ca 25 børn i skovhytten.

Læs mere om Storkeredens Børmehus

Vuggestuens ABC:

Praktiske retningslinjer i dat daglige - Vuggestuens ABC.

Børnehavens ABC:

Praktiske retningslinjer i det daglige - Børnehavens ABC.

Påklædning:

Det er vigtigt, at børnene er hensigtsmæssigt klædt på, så de frit kan udfolde sig ude som inde.

Udetøj:
Da vejret varierer meget, er det vigtigt, at børnene altid medbringer udetøj, der passer til årstiden. Regntøj og gummistøvler bør altid være at finde i børnehaven.

Skiftetøj:
Børnene skal altid have mindst et sæt skiftetøj i kassen i garderoben.

Navn på:
Alt tøj, huer, vanter, sko, madkasser osv. bør være forsynet med navn. Børnehaven påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele. Vi har to tørreskabe og tøjstativer i forgangen. Check altid om jeres barn har tøj der. Husk altid at fjerne snore i børnenes overtøj eller trøjer, det kan evt. erstattes af elastik eller velcro.
Tøj uden navn bliver lagt i trådkurvestativet ved siden af tørreskabene i forgangen.

Aflevering og afhentning:

​Det er vigtigt for dit barn og for personalet i institutionen at I siger "goddag" og "farvel" til et personale i institutionen.
Grundlaget herfor er, at vi overtager ansvaret for dit barn når det afleveres hos os . Det er derfor også vigtigt for os at vide hvornår barnet er afhentet.

I er altid velkomne til at tage fat i en af personalet i afleverings- og afhentningssituationen. Husk at afleveringen af dit barn alt andet lige bliver mindre smertefuldt for begge parter om dette gøres kort. Og at vi som personale altid er villige til at hjælpe med at vinke.

Oprydning:

​Af hensyn til rengøringen beder vi jer tømme børnenes garderobeplads hver fredag.

Ligeledes vil vi bede jer om at holde barnets garderobeplads opryddet, hvilket vil hjælpe jeres barn og os som personale når barnet skal iføre sig ude- og indetøj.

Eget legetøj:

​Hver fredag må børnene tage eget legetøj med i institutionen. Barnet/forældrene er selv ansvarlige for det medbragte legetøj, både mht. holdbarhed og hvis det bliver væk.

For at undgå konflikter, må børnene må ikke medbringe eget legetøj øvrige ugedage. Har børnene alligevel noget med, skal det ligge i garderoben.

Sygdom og fravær:

Husk at give børnehaven besked, når dit barn holder fri eller er syg. Ifølge sygdomscirkulæret må børnehaven ikke modtage syge og smittebærende børn.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børn og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

 

Værdier i Storkeredens Vuggestue

I vores vuggestue arbejder vi bevidst på at skabe:

 

Tryghed

Omsorg, nærvær og tillid

 • Vi deler børnene i små grupper i løbet af dagen, så der er plads til nærhed
 • Vi ser individuelle behov og tager udgangspunkt i disse
 • Vi er tæt på børnene, der hvor de er og er til rådighed ved behov

Forudsigelighed

Tydelighed, synlighed og vedholdenhed

 • Vi er tydelige voksne som viser og fortæller, hvad vi vil med barnet
 • Vi synliggør, hvad barnet skal og må, med både kropssprog og ord
 • Vi holder fast og opmuntre barnet positivt til at nå i mål og fejre når det lykkes

 

Anerkendelse

Mestring, selvtillid og selvværd

 • Vi ser det enkelte barn og italesætter dets optagethed og oplevelse af verden
 • Vi arbejder med selvhjulpenhed og styrker følelsen af at kunne
 • Vi sætter lys på det der virker og ser det vokse
 • Vi viser barnet ligeværd gennem oprigtig interesse og inddragelse

 

Glæde

Leg, sjov og nysgerrighed

 • Vi følger barnets interesse, umiddelbarhed og spontanitet
 • Vi skaber gode relationer og ser venskaber spire frem
 • Vi leger og er aktive og glædes ved samværet med hinanden
 • Vi griner, synger, danser og laver sjov

  

Hjælp os ved at:

Lade jeres barn øve sig med både tøj og mad – så får de en følelse af at kunne selv.

Fortælle os hvis der er noget særligt på spil for jeres barn eller i jeres familie, som vi skal tage højde for eller hensyn til.

Sige hvad I mener og mene hvad I siger – både til os og til jeres barn.

Holde igen med valgmuligheder og spørgsmål til jeres børn. Det giver dem stor tryghed, at I viser hvad I vil have/ikke have.

 

Værdier i Storkeredens Børnehave

I vores børnehave arbejder vi bevidst på at skabe:

 

Tryghed

Omsorg, nærvær og tillid

 •  

Forudsigelighed

Tydelighed, synlighed og vedholdenhed

 •    

Anerkendelse

Mestring, selvtillid og selvværd

 •  

Glæde

Leg, sjov og nysgerrighed

 •  

  

Hjælp os ved at:

Lade jeres barn øve sig med både tøj og mad – så får de en følelse af at kunne selv.

Fortælle os hvis der er noget særligt på spil for jeres barn eller i jeres familie, som vi skal tage højde for eller hensyn til.

Sige hvad I mener og mene hvad I siger – både til os og til jeres barn.

Holde igen med valgmuligheder og spørgsmål til jeres børn. Det giver dem stor tryghed, at I viser hvad I vil have/ikke have.

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Storkeredens Børnehus 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn


Personale - Storkereden