Mælkebøttens Børnehus

Børnehaven Mælkebøtten er en lille overskuelig kommunal børnehave, med plads til 46 børn. Vi er beliggende på D. Christensens Vej 5 i Kjellerup, i et villakvarter nær skov og by.

Vi har aldersintegreret aktivitetsgrupper; Rokketænder (storbørnsgruppen), Græshopper(de mellemste) og mumier (de yngste).
I løbet af formiddag og eftermiddags aktiviteterne leger børnene på tværs af grupperne.

Hvorfor skal jeg vælge Børnehaven Mælkebøtten til mit barn?

I Mælkebøtten gør vi meget ud af:

  • At børn og forældre er trygge ved de voksne og glade for at gå i Mælkebøtten
  • At vi har en god og positiv atmosfære
  • At børnene udvikler sine personlige, sociale, sproglige, kreative og motoriske kompetencer
  • At vi ser, hører og forstår børnene
  • At vi møder børnene med anerkendelse og respekt
  • At have et køkken, der laver sund og varieret mad til alle børnene
  • At skabe plads og rum til leg - både inde og ude
  • At bruge kroppen med månedsløb, morgengymnastik og motorik i Arena Midt
  • At få oplevelser udenfor Mælkebøtten bl.a. i skoven, skolen, biblioteket mv.
  • At have åben og tæt forældrekontakt

Har du ønske om at høre nærmere eller komme på besøg, er du velkommen til at ringe på: 

Tlf.nr.:  21 14 70 52 eller maile til maelkeboetten@silkeborg.dk

Læs mere om Mælkebøtten

Økologi: 

Silkeborg kommune tilstræber at nå Fødevarestyrelsens målsætning, som er 60% økologi i 2020, allerede i 2016.

Vi har arbejdet med omlægning til økologi i henhold til målsætningen, der hvor det er muligt i relation til de obligatoriske indkøbsordninger og øvrige leverandør muligheder.

Der vælges økologi, hvor det er økonomisk rimeligt og ud fra hvordan produkterne anvendes. Der vælges primært økologi på mejeriprodukter, frugt og grønt, kolonialvarer. Fx bages alt vores brød på udelukkede økologisk mel.
Desuden vælger vi danske produkter, når dette er muligt, både økologiske og konventionelle.

Økologiske spisemærker:

I februar 2015 opnåede vi Bronzemærket med 30-60% økologi

Bronze spisemærke økologi

I December 2015 opnåede vi Sølvmærket med 60-90% økologi

Sølv spisemærke økologi

Nu har vi i September 2016 opnåede vi Guldmærket med 90-100% økologi!

Guld spisemærke økologi

Fødevarestyrelsens kontrolrapport:

Link til fødevarestyrelsens kontrolrapport: Kontrolrapport Mælkebøtten

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Mælkebøtten bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn