Levring Børnehus er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år.
Vi ligger få km fra Kjellerup i dejlige landlige omgivelser. Vi har til huse i Levring gamle skole, så vi er så heldige at have store lyse rum med plads til leg og udfoldelse samt store udendørs legearealer.

Få minutter fra Børnehuset har vi et skønt skovområde, hvor alle børn i børnehuset vil få mange gode oplevelser. Vi har det grønne flag, som er Friluftsrådets mærkningsordning, som anerkendelse for institutionens arbejde med udeliv, natur og miljø.

En fordel mere ved at vi har til huse i Levring gamle skole er at vi har let adgang til gymnastiksal. Vi har fokus på krop og bevægelse løbende over hele året se mere i vores læreplan.

Læs mere om Levring Børnehus

Solsikkerne:

Solsikkerne består af de mindste børn fra 3-4 år. Det er for de fleste nyt for dem at komme i børnehave, og det er for mange af dem mange indtryk at fordøje, når de pludselig er sammen med så mange børn og voksne. Da vores Skovtroldegruppe er ude af huset 3 dage om ugen, skaber vi den ro i huset, som vi mener, er vigtig for de mindste.

Som overordnede temaer har vi følgende for Solsikkerne: 

Leg

Børn finder sammen og børn finder på lege. De spejler sig i hinanden, og lærer derigennem meget om sig selv. De etablerer venskaber, og dem skal vi være med til at styrke, da de bidrager til udviklingen af det enkelte barns trivsel og selvværd. Vi skal støtte de børn, der ikke selv magter at etablere og udvikle venskaber med andre børn.

Krop og bevægelse

For denne aldersgruppe har vi valgt at have specielt fokus på krop og bevægelse. Vi råder over gymnastiksalen 2 formiddage om ugen og har her gymnastik med redskaber den ene gang og motorik og sanglege den anden. Vi udarbejder en plan for aktiviteten, så vi sikrer, at alle udvikler sig løbende.

Naturen

Vi er så heldige at have adgang til et skovstykke på vej ud mod Rødkærsbro. Med en lille bustur er vi i skoven. Selvom det er Skovtroldene der tager der ud hver uge, er Solsikkerne også ofte på besøg.
Vores store udearealer omkring børnehuset, giver børnene store mulighed for et rigt udeliv.

Kreative aktiviteter

Vi vil gennem perioder af året dyrke de forskellige udtryksformer: billedkunst (tegne, male, modellere), og vi vil i andre perioder gå mere i dybden med sang og rytmik. Vi mener, at børn skal stifte kendskab til forskellige udtryksformer, og at følelsen af at skabe noget for sig selv eller i fællesskab, er et vigtigt led i barnets selvforståelse.

Samlinger

Børn har brug for, at der i løbet af dagen er rolige stunder. Hver dag holder vi samling, hvor vi styrker samtalen, øver os i at lytte til hinanden og give ”plads” til hinanden. Ved samlinger læser vi også historie og synger sange.

Måltider

Vi mener, at måltider skal være rolige og hyggelige med kendte rutiner og opgaver. Også her skaber vi et rum, hvor vi taler og lytter til hinanden.

Ture

Som Solsikke får du styrket kendskabet til den nære by og de muligheder den byder på. Biblioteket, skoven omkring byen, butikker, legeplads m.v.

Solsikkerne 

Skovtroldene:

Den lønnede studerende forventes at kunne arbejde alene med en gruppe børn, f.eks. frokost, kl. 2-mad og med aktiviteter ude og inde. 

Øvelsespraktikanten arbejder tæt sammen med praktikvejlederen i første halvdel af praktikken og forventer at kunne arbejde mere selvstændigt i sidste halvdel af praktikken.

En dag i skoven ser oftest sådan ud:

Vi holder samling med sang, snakker f.eks. om et bestemt dyr, årstiden eller et fænomen, læser historie eller andet vi synes er interessant, morsomt eller vigtigt.

Herefter opholder vi os i naturen omkring togvognen. Vi går f.eks. i gang med at save brænde, hamre søm i blokken, snitte pinde, lede efter smådyr eller synke ned i anemonerne i skovbunden – alt efter behov og ideer.

Der bliver også opfundet nye ideer til ”Flintstonebilen”, omarrangeret i sanddyngens ”friluftskøkken” samt videreudviklet det væltede træ, som både blev en udfordrende balancebom og rutsjebane.

Vi undersøger naturen, både på børnenes initiativ og via de voksnes oplæg. Muldvarpegange kan f.eks. udforskes med handsker på, frøer og tudser bliver opsamlet og studeret, træstubbe bliver vendt, så man kan se og mærke krible-krable livet. Vi ser også på de forskellige årstider, vi går igennem.

Madpakken bliver fortæret med stor appetit. En gang om måneden hjælper vi hinanden med at lave et måltid mad over bålet, altid med gode og sunde ingredienser alt efter årstidens udbud. Ild og vand får en vigtig betydning, da der ikke er strøm og indlagt vand – så bålpladsen er stedets hjerte.

Fælles for vores pædagogiske tanker er, at vi bruger naturen som et redskab til at opleve og forstå væsentlige ting i livet: vi giver os god tid, vi har ”højt til loftet” og tilstræber, at alle børnene får en god dag med både leg, udvikling og hygge. Vi bestræber os på, at alle får følelsen af, at vi er en gruppe, som er sammen og hjælper hinanden, og at alle er lige vigtige. For at trives i disse rammer er det vigtigt, at forældrene bakker op og selv kan se glæden ved naturens mangfoldigheder.

Skovtrolende 

Mariehønsene:

​Vuggestuen lægger vægt på at skabe et trygt miljø med rutiner, genkendelige rammer og omsorg for det enkelte barn.

Det er vigtigt, at der i det daglige er en tæt dialog mellem forældre og personale i vuggestuen, så barnet kan få en god og tryg hverdag.

Vi anser det for vigtigt at tage imod hvert enkelt barn, så forældrene kan tage af sted på arbejde i sikker forvisning om, at der tages hånd om netop deres barn. 

Dagligdag i Vuggestuen

Kl. 6.30-7.45
Tilbyder vi morgenmad på stuen. Her leger vi, mens vi fortsat modtager børn.

Kl. ca. 9.00
Holder vi samling, hvor vi får frugt/brød og vand.

Om formiddagen vil vi have forskellige aktiviteter. Dette kan være: 

  • bade i det store badebassin
  • lege på legepladsen
  • gå en tur
  • tumle i gymnastiksalen
  • læse bøger
  • høre musik – danse
  • tegne/male, lægge puslespil
  • lege på stuen

De børn der har behov for det, får en formiddags lur.

Kl. ca. 11.00
Spiser vi mad samlet. Måltiderne er af stor værdi og vi prioriterer, at der er en god og hyggelig stemning ved bordet.
Madplanen hænger på stuen.

Efter maden bliver alle børnene skiftet inden de skal ud og sove.

Kl. ca. 14.00
Når børnene har sovet, spiser vi eftermiddagsmad. Vi får et lille måltid, det kan være f.eks. rugbrød, boller og frugt.

Efter maden er der ingen faste aktiviteter.

Kl. ca. 16.30
Samles vi med resten af huset i vuggestuen.

Vi tilbyder en samtale til forældrene, ca. 3 mdr. efter barnets start, samt ved overgangen til børnehave. Derudover vil der altid være tid til en samtale, hvis forældrene eller vi har behov for det. Har forældre brug for en snak, aftal da tid med personalet.

Fødselsdage

Vi holder fødselsdag for vuggestuebørnene her i huset. Vi har lys og flag på bordet, vi synger en fødselsdagssang og Vuggestuen har en lille gave til fødselsdagsbarnet.
Barnet må gerne medbringe noget spiseligt til gruppen – det kan f. eks være boller eller frugt. Se vores kostpolitik.

Mariehønsene

Opstart i Børnehaven

Vi lægger stor vægt på, at børnene får en god og tryg start i både vuggestuen og børnehaven bl.a. ved at de får god tid til at lære de voksne, de andre børn og omgivelserne at kende. Vi har et tæt samarbejde med dagplejen, hvor vi besøger barnet hos dagplejen og dagplejen kommer på besøg her i Børnehuset.

Vi ved, at tryghed danner basis for, at barnet får en god og harmonisk hverdag i Vuggestuen/børnehaven. Derfor er I meget velkommen til at komme på besøg i Børnehuset inden starten. Vi vil herefter sammen planlægge, hvordan indkøringen skal foregå.

Specielle behov: Er der nogle specielle behov vedr. jeres barn så sig til. Sover barnet til middag, skal det medbringe dyne, samt evt. sut og sovedyr. Disse ting må gerne ligge fast i børnehaven. Bruger barnet ble, skal disse også medbringes. Hvert barn har sin egen kasse med bleer på badeværelset.

Husk: er der specielle sovevaner, er barnet bange for noget, skal maden skæres ud, skal en voksen med ud og tisse, så sig det til os – der er ikke noget, der er for fjollet.

Påklædning:

Det er vigtigt, at børnene er hensigtsmæssigt klædt på, så de frit kan udfolde sig ude som inde. 

Udetøj:
Da vejret varierer meget, er det vigtigt, at børnene altid medbringer udetøj der passer til årstiden. Regntøj og gummistøvler bør altid være at finde i børnehaven.

Skiftetøj:
Børnene skal altid have mindst et sæt skiftetøj i kassen i garderoben.

Navn på:
Alt tøj, huer, vanter, sko, madkasser osv. bør være forsynet med navn.
Børnehaven påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele.
Vi har to tørreskabe og tøjstativer i forgangen. Check altid om jeres barn har tøj der. Husk altid at fjerne snore i børnenes overtøj eller trøjer, det kan evt. erstattes af elastik eller velcro.
Tøj uden navn bliver lagt i trådkurvestativet ved siden af tørreskabene i forgangen.

Aflevering og afhentning:

Når I kommer i børnehaven er det vigtigt, at I siger goddag og farvel til en voksen, for børnehaven overtager ansvaret for barnet, så snart det er afleveret. Ligeledes er det vigtigt, at vi ved, at barnet er hentet.
Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid og hvor mange ritualer afleveringen må kræve. Det er dog vores erfaring, at for et barn, som har svært ved at sige farvel, bliver afskeden mindre smertefuld, hvis den gøres kort. Grib altid fat i en af os, hvis vi skal hjælpe. Har barnet været ked af det ved afleveringen, må I altid gerne ringe lidt senere og høre, hvordan det går.

Oprydning:
Hver fredag beder vi jer tømme børnenes garderobeplads af hensyn til rengøringen i børnehaven.

Vi beder jer støtte personalet i vores krav om, at børnene rydder det op, de leger med, inden de går – ude og inde. Ligeledes vil vi støtte jer forældre, hvis vi fornemmer, at børnene ikke vil med hjem, fordi de er optaget af en aktivitet.

Eget legetøj:

​Børnene må som hovedprincip ikke medbringe eget legetøj i børnehaven, da det ofte giver anledning til konflikter, ”købe hinanden” eller legetøjet bliver ødelagt eller det bliver væk. Har børnene alligevel noget med, skal det ligge i garderoben.

Sygdom og fravær:

Husk at give børnehaven besked, når dit barn holder fri eller er syg. Ifølge sygdomscirkulæret må børnehaven ikke modtage syge og smittebærende børn.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børne og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

Morgenmad

Morgenmaden er ikke en del af kostordningen.
Børnehuset tilbyder morgenmad i tidsrummet fra kl. 6.25-7.20 til de børn, der har behov for at møde tidligt. Vi tilbyder havregryn, havregrød, rosiner og minimælk samt rugbrød og ost. Vi vil gerne bede jer om ikke at give børnene morgenmadsprodukter med hjemmefra. Til morgenmaden serverer vi mælk.

Formiddagsmad

Til formiddagsmad får alle børn et lille måltid bestående af frugt, grønt, brød, tykmælk, grød eller lign.

Frokost

Til frokost får alle børnene mad. Vores kok serverer hver dag et sundt måltid mad, der bestå af rugbrød med forskelligt pålæg 2-3 gange er det en lun ret eller varm mad.
Se under Kost - og måltidspolitik. Vuggestuebørnene får mælk til maden og børnehavebørnene tilbydes vand.

Børnene opfordres til at drikke vand i løbet af dagen.

Eftermiddagsmad

Til eftermiddagsmad får alle børn et lille måltid bestående af frugt, grønt, juice, smoothie og brød eller lign.

Økologi:

I Levring børnehus har vi Guld (90-100%) i det økologiske spisemærke. Hvilke betyder, at alt alle råvarer skal være økologisk. Der må kun anvendes konventionelle råvarer, hvor det ikke er muligt, at skaffe økologiske råvarer.

Politik for indkøb af økologiske fødevare, og hvis de ikke kan skaffes.

Indkøb forgår efter indkøbsaftalerne, som Silkeborg kommune har indgået med BC Catering og Frandsens frugt - de skal følges.

Hvis økologiske fødevarer ikke kan skaffes, anvendes som udgangspunkt et andet produkt, som er økologisk fx pærer, i stedet for æbler osv.

Der købes ind efter sæson, for at få flest mulige varer økologiske. I få tilfælde anvendes konventionelle fødevarer i stedet for økologisk, hvor økologisk ikke kan skaffes.

Politik for indkøb af fisk.

Fisk indkøbes gennem BC Catering, som på nuværende tidspunkt ikke forhandler Økologisk fisk. Derfor anvendes vildfanget fisk og alm. fisk. Dette holdes udenfor det Økologiske regnskab.

I Juli 2016 opnåede vi Guldmærket med 90-100% økologi

Guld spisemærke økologi

Fødevarestyrelsens smiley rapport:

Levring Børnehus har i 2015 opnået fødevarestyrelsens elite smiley.

Læs kontrolrapporter her

Vi har i Levring Børnehus (igen) har modtaget Det Grønne Flag for vores arbejde med naturen i hverdagen.

Vi har i løbet af året arbejdet målrettet med, at øge børnenes nærhed til naturen via hverdagsaktiviteter, der involverer naturen. Således har børnene aktivt deltaget i en masse gode og udfordrende aktiviteter i forbindelse med de temaer vi har valgt at arbejde med.
Temaerne har bl.a. drejet sig om sanseoplevelser, klima og jagt. I alle aktiviteter har naturen spillet en væsentlig rolle og det er på den baggrund vi har modtaget Det Grønne Flag.

Det Grønne Flag-Certifikat

Det Grønne Flag i Levring Børnehus

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Levring Børnehus 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn