Levrings Børnehus

Levring Børnehus er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år.
Vi ligger få km fra Kjellerup i dejlige landlige omgivelser. Vi har til huse i Levring gamle skole, så vi er så heldige at have store lyse rum med plads til leg og udfoldelse samt store udendørs legearealer.

Få minutter fra Børnehuset har vi et skønt skovområde, hvor alle børn i børnehuset vil få mange gode oplevelser. Vi har det grønne flag, som er Friluftsrådets mærkningsordning, som anerkendelse for institutionens arbejde med udeliv, natur og miljø.

En fordel mere ved at vi har til huse i Levring gamle skole er at vi har let adgang til gymnastiksal. Vi har fokus på krop og bevægelse løbende over hele året se mere i vores læreplan.

Læs mere om Levring Børnehus

Påklædning:

Det er vigtigt, at børnene er hensigtsmæssigt klædt på, så de frit kan udfolde sig ude som inde. 

Udetøj:
Da vejret varierer meget, er det vigtigt, at børnene altid medbringer udetøj der passer til årstiden. Regntøj og gummistøvler bør altid være at finde i børnehaven.

Skiftetøj:
Børnene skal altid have mindst et sæt skiftetøj i kassen i garderoben.

Navn på:
Alt tøj, huer, vanter, sko, madkasser osv. bør være forsynet med navn.
Børnehaven påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele.
Vi har to tørreskabe og tøjstativer i forgangen. Check altid om jeres barn har tøj der. Husk altid at fjerne snore i børnenes overtøj eller trøjer, det kan evt. erstattes af elastik eller velcro.
Tøj uden navn bliver lagt i trådkurvestativet ved siden af tørreskabene i forgangen.

Aflevering og afhentning:

Når I kommer i børnehaven er det vigtigt, at I siger goddag og farvel til en voksen, for børnehaven overtager ansvaret for barnet, så snart det er afleveret. Ligeledes er det vigtigt, at vi ved, at barnet er hentet.
Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid og hvor mange ritualer afleveringen må kræve. Det er dog vores erfaring, at for et barn, som har svært ved at sige farvel, bliver afskeden mindre smertefuld, hvis den gøres kort. Grib altid fat i en af os, hvis vi skal hjælpe. Har barnet været ked af det ved afleveringen, må I altid gerne ringe lidt senere og høre, hvordan det går.

Oprydning:
Hver fredag beder vi jer tømme børnenes garderobeplads af hensyn til rengøringen i børnehaven.

Vi beder jer støtte personalet i vores krav om, at børnene rydder det op, de leger med, inden de går – ude og inde. Ligeledes vil vi støtte jer forældre, hvis vi fornemmer, at børnene ikke vil med hjem, fordi de er optaget af en aktivitet.

Eget legetøj:

​Børnene må som hovedprincip ikke medbringe eget legetøj i børnehaven, da det ofte giver anledning til konflikter, ”købe hinanden” eller legetøjet bliver ødelagt eller det bliver væk. Har børnene alligevel noget med, skal det ligge i garderoben.

Sygdom og fravær:

Husk at give børnehaven besked, når dit barn holder fri eller er syg. Ifølge sygdomscirkulæret må børnehaven ikke modtage syge og smittebærende børn.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børne og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

Mariehøns

I Levring Børnehus har vi en vuggestuegruppe kaldet Mariehøns. Gruppen består af børn i alderen 0 – 3 år. I vuggestuen lægger vi vægt på, at skabe et trygt miljø med rutiner, genkendelige rammer og omsorg for det enkelte barn.

Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor barnet indgår i en sammenhæng med andre børn og voksne. Overgangen fra hjem til institution kan føles overvældende for mange børn og deres forældre.

Vi vil fra starten have stor fokus på at opbygge et gensidigt tillidsforhold, ikke kun med det formål at modtage barnet bedst muligt, men også for at I som forældre føler, at her bliver der draget omsorg for jeres barn. Vi mener, at det er vigtigt, at tage godt imod hvert enkelt barn, så forældrene kan tage af sted på arbejde i sikker forvisning om, at der tages hånd om netop deres barn.
Vi tilbyder efter behov og ønske 2-4 forbesøg ”legestue” for kommende børn, så at barnet såvel som forældrene, stille og rolig stifter bekendtskab med de nye omgivelser og voksne, inden barnet starter.

Det er vigtigt, at der i det daglige er en tæt dialog mellem forældre og personale i vuggestuen om barnets trivsel og udvikling, så vi alle kan understøtte barnets udvikling.

Dagligdagens gøremål er også en del af pædagogikken og en god læreproces for børnene. Det at spise, blive skiftet, puttet, være i garderoben, lege osv., er der hvor børnene også lærer og udfordres rigtig meget. Vores børn skal opleve, at vi støtter og opmuntrer dem til at have mod og lyst til livets udfordringer. Dette vil vi gøre ved at sikre alle børns deltagelse i det anerkendende fællesskab så børnene får et lærende vuggestueliv.

Skovtrolde

Når man bliver Skovtrold, så er man ca. et år fra skolestart. Man er stor, ved man er et fantastisk barn, og begynder at se sig om i den verden, der bare venter på at blive erobret.

To gange om ugen, tager gruppen bussen ud til vores lille paradis, med skurvogn, bålplads, das, træer, å, og store naturligherligheder. Her opdager, forundres og fascineres vi, af omgivelserne, hinanden og hvad der optager en barnesjæl. Vi undersøger, snakker, samarbejder og lærer, gennem leg og opdagelse, en masse om hinanden og virkeligheden omkring os.

Vi laver Grønne spirer aktiviteter, er fysisk aktive, holder snitteskole, laver ”dagens opgave”, og leger, lærer, stimulerer, socialiserer og inkluderer, for ”tilsammen kan vi jo det hele”, som et klogt barn engang sagde i skoven.

Vi leger også hjemme i børnehaven, tager til fødselsdage, på bibliotek, på kulturture, besøger andre børnehaver – og skoler, når tiden sig nærmer. Vi vægter plads til glæde, fællesskab, nysgerrighed, venskaber, leg og læring, for alle børn fortjener jo en god barndom– og vi vil gerne give dem det – de er nemlig fremtiden.

Opstart i Børnehaven

Vi lægger stor vægt på, at børnene får en god og tryg start i både vuggestuen og børnehaven bl.a. ved at de får god tid til at lære de voksne, de andre børn og omgivelserne at kende. Vi har et tæt samarbejde med dagplejen, hvor vi besøger barnet hos dagplejen og dagplejen kommer på besøg her i Børnehuset.

Vi ved, at tryghed danner basis for, at barnet får en god og harmonisk hverdag i Vuggestuen/børnehaven. Derfor er I meget velkommen til at komme på besøg i Børnehuset inden starten. Vi vil herefter sammen planlægge, hvordan indkøringen skal foregå.

Specielle behov: Er der nogle specielle behov vedr. jeres barn så sig til. Sover barnet til middag, skal det medbringe dyne, samt evt. sut og sovedyr. Disse ting må gerne ligge fast i børnehaven. Bruger barnet ble, skal disse også medbringes. Hvert barn har sin egen kasse med bleer på badeværelset.

Husk: er der specielle sovevaner, er barnet bange for noget, skal maden skæres ud, skal en voksen med ud og tisse, så sig det til os – der er ikke noget, der er for fjollet.

Morgenmad

Morgenmaden er ikke en del af kostordningen.
Børnehuset tilbyder morgenmad i tidsrummet fra kl. 6.25-7.20 til de børn, der har behov for at møde tidligt. Vi tilbyder havregryn, havregrød, rosiner og minimælk samt rugbrød og ost. Vi vil gerne bede jer om ikke at give børnene morgenmadsprodukter med hjemmefra. Til morgenmaden serverer vi mælk.

Formiddagsmad

Til formiddagsmad får alle børn et lille måltid bestående af frugt, grønt, brød, tykmælk, grød eller lign.

Frokost

Til frokost får alle børnene mad. Vores kok serverer hver dag et sundt måltid mad, der bestå af rugbrød med forskelligt pålæg 2-3 gange er det en lun ret eller varm mad.
Se under Kost - og måltidspolitik. Vuggestuebørnene får mælk til maden og børnehavebørnene tilbydes vand.

Børnene opfordres til at drikke vand i løbet af dagen.

Eftermiddagsmad

Til eftermiddagsmad får alle børn et lille måltid bestående af frugt, grønt, juice, smoothie og brød eller lign.

Økologi:

I Levring børnehus har vi Guld (90-100%) i det økologiske spisemærke. Hvilke betyder, at alt alle råvarer skal være økologisk. Der må kun anvendes konventionelle råvarer, hvor det ikke er muligt, at skaffe økologiske råvarer.

Politik for indkøb af økologiske fødevare, og hvis de ikke kan skaffes.

Indkøb forgår efter indkøbsaftalerne, som Silkeborg kommune har indgået med BC Catering og Frandsens frugt - de skal følges.

Hvis økologiske fødevarer ikke kan skaffes, anvendes som udgangspunkt et andet produkt, som er økologisk fx pærer, i stedet for æbler osv.

Der købes ind efter sæson, for at få flest mulige varer økologiske. I få tilfælde anvendes konventionelle fødevarer i stedet for økologisk, hvor økologisk ikke kan skaffes.

Politik for indkøb af fisk.

Fisk indkøbes gennem BC Catering, som på nuværende tidspunkt ikke forhandler Økologisk fisk. Derfor anvendes vildfanget fisk og alm. fisk. Dette holdes udenfor det Økologiske regnskab.

I Juli 2016 opnåede vi Guldmærket med 90-100% økologi

Guld spisemærke økologi

Fødevarestyrelsens kontrolrapport:

Link til kontrolrapport: Levring Børnehus kontrolrapport

Vi har i Levring Børnehus (igen) har modtaget Det Grønne Flag for vores arbejde med naturen i hverdagen.

Vi har i løbet af året arbejdet målrettet med, at øge børnenes nærhed til naturen via hverdagsaktiviteter, der involverer naturen. Således har børnene aktivt deltaget i en masse gode og udfordrende aktiviteter i forbindelse med de temaer vi har valgt at arbejde med.
Temaerne har bl.a. drejet sig om sanseoplevelser, klima og jagt. I alle aktiviteter har naturen spillet en væsentlig rolle og det er på den baggrund vi har modtaget Det Grønne Flag.

Det Grønne Flag-Certifikat

Det Grønne Flag i Levring Børnehus

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Levring Børnehus 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn